Privaatsuspoliitika:

Elbin OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, avaldamist, kasutamist, edastamist ja säilitamist. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist juhul, kui klient kasutab veebilehte www.shoebox.ee. Kliendi isikuandmetena käsitletakse infot, mis kehtib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Isikuandmete töötlemine hõlmab järgmisi toiminguid: isikuandmete kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine aga ka kustutamine või hävitamine.

Isikuandmete kogumine

Elbin OÜ kogub isikuandmeid ja mitteisikulisi andmeid. Kliendi isikuandmeid kogutakse vaid siis, kui klient on need ise omal soovil avaldanud ostu sooritades või tagastamist vormistades. Klient tellimuse esitamisel www.shoebox.ee veebikeskkonnas nõustub nimetatud põhjustel isikuandmete kogumise ja töötlemisega. Isikuandmete õigsuse eest vastutab klient. Mitteisikulisteks andmeteks loetakse veebilehe külastamisega seotud info. Täpsemalt külastuse kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemised reklaamilt, sisenemise ja väljumise lehekülg, otsingusüsteem ja otsingu ajalugu, IP-aadress. Nimetatud informatsiooni ei kasutata isikuandmete kogumiseks.

Isikuandmete kasutamine

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel.

Kliendi nõusolekul teavitatakse klienti www.shoebox.ee parimatest pakkumistest uudiskirja kaudu. Uudiskirjaga liitumise nõusolekut küsitakse kliendilt e-poe kassas ning nõusolekut on võimalik edastada ka www.shoebox.ee kodulehel oleva spetsiaalse ankeedi kaudu. Uudiskirjaga liitunutel on igal ajal võimalik ennast adressaatide nimekirjast eemaldada saates vastav taotlus.

Isikuandmete edastamine

Elbin OÜ edastab isikuandmeid tellimusega seotud kohustuste täitmiseks kolmandatele osapooltele tellimuse kohaletoimetamiseks ning muudel seadusjärgsetel juhtudel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on postiteenuse osutajad ja muud transporditeenust pakkuvad ettevõtted. Nimetatud ettevõtetega on sõlmitud isikuandmete kaitse tagamiseks lepingud ning kliendi isikuandmeid kasutatakse vaid lepingu täitmise eesmärgil.  Elbin OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Elbin OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-le.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Elbin OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. E-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid ning muid edastatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõik www.shoebox.ee maksevõimalused on pankade ja teiste teenusepakkujate poolt krüpteeritud ja turvalised, mis tähendab, et tellimuste eest tasumisel toimub andmete vahetamine panga või muu finantsasutuse ja kleindi vahel ning www.shoebox.ee privaatse finantsinfoga kokku ei puutu.

Isikuandmete säilitamine

Elbin OÜ säilitab isikuandmeid senikaua, kuni klient kasutab teenuseid ega nõua oma isikuandmete eemaldamist. Raamatupidamise alaseid andmeid säilitatakse vastavalt seadusele.

Kliendil on õigus saada informatsiooni kõigi temaga seotud isikuandmete kohta ja nõuda tema isikuandmete töötlemise keelamist turunduse eesmärgil. Kliendil on õigus saata nõue väärate, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks, samuti oma isikuandmeid asendada või täiendada. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete eemaldamist, kui neid ei ole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on olnud ebaseaduslik, v.a. kui on seaduslik alusel andmete säilitamiseks. Isikul on õigus keelduda nõusoleku andmisest oma isikuandmete töötlemiseks otseturunudlikel eesmärkidel.

Isikul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn, nõustamine tel. +372 5620 2341, info tel: +372 627 4135, e-post: info@aki.ee, veeb: http://www.aki.ee .

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused:

Elbin OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente e-posti teel.

Privaatsuspoliitikaga seoses tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressile: info@shoebox.ee


Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Selleks peab Klient esitama kaebuse Müüja e-mailie: info@shoebox.ee. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.